viernes, 25 de noviembre de 2011

TREBALL DIETA/ ACTIVITAT: CÀLCUL IMC


Com conèixer el grau de sobrepès?

L'Índex de Massa Corporal (IMC) -amb anglès BMI (body mass index)- és un mètode fàcil, ràpid i econòmic per mesurar el sobrepès. L'IMC s'obté dividint el teu pes (en kg) per la teva alçada al quadrat (en metres). La Taula d'IMC, és un excel·lent indicador dels diferents graus de sobrepès i obesitat, així com dels casos d'extrema magror. L'IMC és aplicable només als adults; per als infants hi ha un altre tipus d'avaluacions antropomètriques més apropiades a la seva edat.
Taula de valoració del IMC
18,4 o menys: prim/a
18,5 a 24,9: saludable
25 a 29,9: excés de pes
30 a 34,9: obesitat (grau I)
35 a 39,9: 0besitat (grau II)
40 o més: obesitat (grau III)

Calcula el teu IMC i esbrina quin seria el teu pes ideal segons la teva estatura.